Download Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren (Praktijkgerichte by Jan Vanhoof,Maarten Penninckx,Vincent Donche,Peter Van PDF

By Jan Vanhoof,Maarten Penninckx,Vincent Donche,Peter Van Petegem

De bereidheid van leerlingen om te leren is al decennia lang de concentration van veel en gedegen onderzoek. De aanpak van onderzoekers heeft echter niet altijd bijgedragen tot de move van deze inzichten naar de onderwijspraktijk. Die kloof wordt in dit boek gedicht. Het geeft een overzicht van wat er over leerbereidheid geweten is en vertaalt dit in concrete advice voor onder meer leerkrachten, leerlingbegeleiders en schoolleiders. Een verdieping in het boek maakt de lezer vertrouwd met verschillende zienswijzen en bestaande evidentie omtrent (het gebrek aan) leerbereidheid en omtrent wat leren (wel en niet) leuk en boeiend maakt. Daarmee raken we aan de kern van onderwijs, met identify de kunst om met leerlingen een zodanige pedagogische en didactische relatie aan te gaan dat zij op een gemotiveerde manier tot leren bereid zijn.

De auteurs hebben intensief gezocht naar bewijskracht over wat (niet) werkt in het motiveren van leerlingen. Aan de hand van 10 praktijkprincipes vertaalden ze de inzichten uit motivatietheorieën en de resultaten van onderzoek in concrete advice voor de onderwijspraktijk. Kortom, wie de leerbereidheid van leerlingen wil aanwakkeren, vindt hier principes die motiveren, inspireren én werken.

Over de auteurs:

Jan Vanhoof, Maarten Penninckx, Vincent Donche en Peter Van Petegem zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze zijn er actief in de onderzoeksgroep EduBROn (www.edubron.be).

Maarten Van De Broek is na een loopbaan als leraar en leerlingbegeleider aan het werk als psychotherapeut en als oprichter en nascholer bij Vonk en Visie (www.vonkenvisie.be).

Show description

Read or Download Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren (Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

De gele scooter (Dutch Edition)

Spike is woedend. Op zijn vader, die hem een verrader vindt. Op de leraar techniek die hem vanmiddag dwarszat. Op de jongen die de koplamp van zijn scooter kapot heeft gemaakt. En zeker op het meisje dat opeens vlak voor hem op de weg gaat fietsen. Wies schrikt zich rot als ze bijna wordt aangereden door een jongen op een scooter.

Omgaan met kanker (Dutch Edition)

Je leeft je leven en plots observe je door een diagnose als kanker helemaal onderuit gehaald. Hoe je het ook draait of keert, je leven verandert grondig. Je kunt niet anders dan erdoor geraakt worden. Dit boek wil hierbij een emotionele handleiding zijn voor jou en je omgeving, over hoe je zo goed mogelijk deze ziekte en alles wat erbij komt kijken kan leren dragen.

De waarheid aan het licht (Dutch Edition)

Dit boek geeft antwoord op alle grote levensvragen. Het brengt de gefragmenteerde kennis over ons universum samen tot één antwoord. Hoe mooi en groots dit antwoord ook is, niet ieder element ervan zal je bevallen. Je kunt dit boek wegleggen, vergeten en je kop in het zand steken. Maar diep vanbinnen wéét je dat het waar is.

Maigret en het dode meisje (Dutch Edition)

N Parijs wordt het lichaam van een meisje gevonden, gekleed in een gehuurde avondjurk. Maigret weet haar identiteit te achterhalen: het is LouiseLaboine uit great. Een paar jaar geleden is ze samen met Jeanine Armenieu naar de Franse hoofdstad gekomen om haar geluk te beproeven. Maarterwijl Jeanine opklom in de excessive society, zakte Louise steeds verder weg in de misère.

Additional resources for Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren (Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.27 of 5 – based on 41 votes