Download Schrijvende vrouwen (Amsterdam Anthologies) (Dutch Edition) by Jacqueline Bel en Thomas Vaessens,Jacqueline Bel,Thomas PDF

By Jacqueline Bel en Thomas Vaessens,Jacqueline Bel,Thomas Vaessens

Dit boek laat de lezer in zesenvijftig schrijversportretten kennismaken met de breedte en de rijkdom van de Nederlandstalige literatuur sinds 1880. Zoals alle geschiedenissen is ook deze kleine geschiedenis selectief. In dit boek draait het om de vraag wat er gebeurt wanneer we een louter vrouwelijke lijn door de moderne Nederlandse en Vlaamse literatuur trekken. Het belangrijkste selectiecriterium (de auteurs moeten vrouw zijn) staat niet op de voorgrond. Maar in veel bijdragen speelt het gender-perspectief wel een rol. Zoals bij Cécile Goekoop, die in Hilda van Suylenburg, bijgenaamd de 'Hollandsche Negerhut', de vrouwenkwestie aansneed en propageerde dat de vrouw alleen met een betaalde baan gelukkig kon worden. Of bij Annie Salomons, in haar min of meer autobiografische debuutroman 'Een meisje-studentje'(1907) over een meisje dat de destijds atypische stap zet om te gaan studeren. En later bij Anja Meulenbelt, die afrekende met het mannenbolwerk waarin literatuur van vrouwen werd afgedaan als 'damesromans'.
Maar het boek beperkt zich nadrukkelijk niet tot de emancipatoire thematiek. Connie Palmen wordt bijvoorbeeld gepresenteerd als schrijver én filosoof. Er is in de beeldvorming en in de literatuurgeschiedschrijving de afgelopen decennia wel iets veranderd. Schrijvers als Charlotte Mutsaers, Désanne van Brederode en Marjolein Februari worden gezien als belangrijke postmoderne auteurs. Schrijvende vrouwen toont de grote variëteit aan vrouwelijke stemmen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur.

Show description

Continue reading "Download Schrijvende vrouwen (Amsterdam Anthologies) (Dutch Edition) by Jacqueline Bel en Thomas Vaessens,Jacqueline Bel,Thomas PDF"

Download Yaad, het meisje zonder geschiedenis (Dutch Edition) by Sarwar Joanroy PDF

By Sarwar Joanroy

Het is 1987. Namo, de politiek actieve boekhandelaar, treft voorbereidingen om zijn huwelijk te redden na een ruzie met zijn vrouw die naar haar moeder is vertrokken. Nazdar is thuis aan het repeteren voor haar trouwfeest dat de volgende dag in haar geboortedorp zal plaatsvinden. Friba, de zwangere Koerdische Peshmerga uit Iran, is met haar guy Kamaran onderweg naar het ziekenhuis in de stad. De drie weten niets van elkaars bestaan, maar het lot zal rooster samenbrengen. De dood zal rooster binden. En dan is er nog het meisje Yaad. Wie is zij en wat weet ze van haar eigen geschiedenis?

Sarwar Joanroy volgt de lotgevallen van deze mensen vanaf het second dat ze uit hun dagelijkse leven weggerukt worden en in de woestijn belanden. Hij beschrijft de ontsnapping van Namo en zijn vlucht door de bergen through Iran naar Nederland waar hij tenslotte in Groningen terechtkomt.

De roman is een reis door de zwarte bladzijden in de geschiedenis van Irak, vóór de inval door de Verenigde Staten. Yaad, een meisje zonder geschiedenis drukt je met de neus op de feiten en maakt duidelijk wat het regime van Saddam Hussein met de inwoners van Irak heeft gedaan. Het wordt begrijpelijk waarom dit land tot op de dag van vandaag geen rust kent.

De roman begint in Koerdistan (Irak) en eindigt in Nederland. Sarwar Joanroy heeft de gebeurtenissen in zijn boek van dichtbij meegemaakt. Zijn roman schetst niet alleen een beeld van de gruwelen van het Iraakse regime maar laat ook zien in wat voor situatie vluchtelingen in ons land terechtkomen. Niet iedereen prior zich even goed aan. Het blijkt niet altijd even gemakkelijk oude gewoonten over boord te zetten, ook al zou je dat willen.

Yaad, het meisje zonder geschiedenis is een even aangrijpend en indringend als boeiend en leerzaam verhaal.

Over de auteur:
Sarwar Joanroy is geboren in 1962 in de stad Slemani in Koerdistan (Noord-Irak). Hij woont sinds 1989 in Nederland. Hij werkt in Groningen als psychiater. Yaad, het meisje zonder geschiedenis is zijn debuutroman.

Show description

Continue reading "Download Yaad, het meisje zonder geschiedenis (Dutch Edition) by Sarwar Joanroy PDF"

Download Zó lees je de jaarrekening: Snel oordelen over de financiële by Philip Ferwerda PDF

By Philip Ferwerda

Zou de jaarrekening er niet zijn geweest dan moest hij uitgevonden worden. wish je kunt de financiële positie van een bedrijf of instelling alleen maar kennen through de jaarrekening. Zo is de winst- en verliesrekening een schatkamer vol informatie over omzet en resultaat, over de financieringsruimte en over de liquiditeit. De balans geeft niet alleen inzicht in het kapitaal en de financiering ervan, maar ook in de financiële risico’s die het bedrijf of de instelling loopt. En het kasstroomoverzicht geeft onbarmhartig weer wat er in het afgelopen boekjaar met het geld is gedaan.

Dit boek geeft het gereedschap om in de jaarrekening de antwoorden te vinden op vragen als:

- Is het resultaat toereikend? Hoe verbeter je het resultaat?
- Hoe groot is de kredietruimte nodig voor het aantrekken van langlopende leningen?
- Waar kijken geldschieters naar?
- Heeft het bedrijf voldoende eigen vermogen?

- Is de liquiditeit in orde?

Hiernaast geeft het boek nuttige aanbevelingen om calamiteiten het hoofd te bieden, zodat het bedrijf of de instelling weer in het goede spoor kan worden getrokken.

Philip L. Ferwerda combineerde zijn werk als extern accountant van de Amsterdamse Effectenbeurs met dat van docent Financiering aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verscheen eerder ‘Modern beleggen voor iedereen’ (Eburon, 2008).

Show description

Continue reading "Download Zó lees je de jaarrekening: Snel oordelen over de financiële by Philip Ferwerda PDF"

Download Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren (Praktijkgerichte by Jan Vanhoof,Maarten Penninckx,Vincent Donche,Peter Van PDF

By Jan Vanhoof,Maarten Penninckx,Vincent Donche,Peter Van Petegem

De bereidheid van leerlingen om te leren is al decennia lang de concentration van veel en gedegen onderzoek. De aanpak van onderzoekers heeft echter niet altijd bijgedragen tot de move van deze inzichten naar de onderwijspraktijk. Die kloof wordt in dit boek gedicht. Het geeft een overzicht van wat er over leerbereidheid geweten is en vertaalt dit in concrete advice voor onder meer leerkrachten, leerlingbegeleiders en schoolleiders. Een verdieping in het boek maakt de lezer vertrouwd met verschillende zienswijzen en bestaande evidentie omtrent (het gebrek aan) leerbereidheid en omtrent wat leren (wel en niet) leuk en boeiend maakt. Daarmee raken we aan de kern van onderwijs, met identify de kunst om met leerlingen een zodanige pedagogische en didactische relatie aan te gaan dat zij op een gemotiveerde manier tot leren bereid zijn.

De auteurs hebben intensief gezocht naar bewijskracht over wat (niet) werkt in het motiveren van leerlingen. Aan de hand van 10 praktijkprincipes vertaalden ze de inzichten uit motivatietheorieën en de resultaten van onderzoek in concrete advice voor de onderwijspraktijk. Kortom, wie de leerbereidheid van leerlingen wil aanwakkeren, vindt hier principes die motiveren, inspireren én werken.

Over de auteurs:

Jan Vanhoof, Maarten Penninckx, Vincent Donche en Peter Van Petegem zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze zijn er actief in de onderzoeksgroep EduBROn (www.edubron.be).

Maarten Van De Broek is na een loopbaan als leraar en leerlingbegeleider aan het werk als psychotherapeut en als oprichter en nascholer bij Vonk en Visie (www.vonkenvisie.be).

Show description

Continue reading "Download Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren (Praktijkgerichte by Jan Vanhoof,Maarten Penninckx,Vincent Donche,Peter Van PDF"

Download De eenzamen (Inspecteur Barbarotti-reeks) (Dutch Edition) by Håkan Nesser,Ydelet Westra PDF

By Håkan Nesser,Ydelet Westra

In 1969 leren zes jonge studenten in Uppsala elkaar kennen. Ze raken bevriend en trekken een tijd intensief met elkaar op. Een weerzien jaren later loopt uit op een tragedie en eindigt met het levenloze lichaam van een vrouw in een afgrond.
Drieënhalf decennium daarna vindt een wandelaar op precies dezelfde plek een dode guy. Inspecteur Barbarotti onderzoekt de twee sterfgevallen: zijn ze misschien over de rand geholpen?

Show description

Continue reading "Download De eenzamen (Inspecteur Barbarotti-reeks) (Dutch Edition) by Håkan Nesser,Ydelet Westra PDF"

Download Parijs is een feest (Dutch Edition) by Ernest Hemingway,Arie Storm PDF

By Ernest Hemingway,Arie Storm

‘Een geweldig en troostrijk boek. Ik ken geen mooier boek over een stad.’ – Connie Palmen in DWDD

Ernest Hemingway verhuisde in 1921 met zijn vrouw Hadley naar Parijs. De lichtstad, waar hij kennismaakte met illustere persoonlijkheden als Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald en Ezra Pound, zou van grote invloed zijn op zijn schrijverschap. In Parijs is een feest brengt Hemingway de uitbundige stemming van de stad na de Eerste Wereldoorlog op briljante wijze tot leven.

In 1964 verscheen dit boek voor het eerst, onder de titel A transportable Feast. Na de aanslagen van november 2015 werd het opnieuw een bestseller in Frankrijk, in het bijzonder vanwege de ode aan de vitaliteit en veerkracht van Parijs. Deze nieuwe vertaling bevat niet eerder gepubliceerd materiaal, waaronder een hoofdstuk over het einde van Hemingways eerste huwelijk. 

‘Dit is Hemingway op zijn most sensible. Niemand heeft ooit zo goed geschreven over Parijs in de jaren twintig van de twintigste eeuw als Hemingway.’ – The ny instances

Show description

Continue reading "Download Parijs is een feest (Dutch Edition) by Ernest Hemingway,Arie Storm PDF"

Download De ondergang (Dutch Edition) by Joachim Fest,Evelien van Leeuwen PDF

By Joachim Fest,Evelien van Leeuwen

In de moderne geschiedenis is niets te vergelijken met de gebeurtenissen van het voorjaar van 1945. Nooit eerder had een rijk in zijn ondergang zo veel mensenlevens met zich meegesleept, zo veel steden verwoest. Er kwam niet alleen een einde aan het regime van Hitler, maar heel Duitsland ging letterlijk ten onder.
De overwonnenen leken de doodstrijd van het Derde Rijk te willen bespoedigen. Al in de herfst van 1944 en ook in maart 1945 bepaalde Hitler dat landbouw en industrie moesten worden vernield.

De geallieerden zouden een woestenij in handen krijgen. De laatste oorlogsmaanden bracht Hitler door in zijn Berlijnse bunker. Vanuit dit betonnen gevaarte commandeerde hij legers die al lang waren verslagen en begon hij beslissende veldslagen die nooit zouden plaatsvinden.

Opvallend is de ongelooflijke autoriteit die Hitler zelfs tijdens de waanzinnige laatste dagen bleef uitoefenen. Ondanks zijn afgeleefde verschijning en de zichtbare inspanning waarmee hij zich door de vertrekken voortsleepte, waagde niemand het hem tegen te spreken.

Joachim Fest beschrijft de dramatische laatste fase van de oorlog - van de door schijnwerpers spookachtig beschenen slag om Berlijn tót de zelfmoord van Hitler.

De onafwendbare ondergang van het Derde Rijk beschrijft Fest in een stijl die uitblinkt door nuance en inlevingsvermogen, vol sprekende info, zonder het historisch kader uit het oog te verliezen. In vier hoofdstukken schildert hij de turbulente gebeurtenissen, afgewisseld door kortere, beschouwende stukken over de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.

Show description

Continue reading "Download De ondergang (Dutch Edition) by Joachim Fest,Evelien van Leeuwen PDF"

Download Vergeef me (E-boek) (Dutch Edition) by Anja Feliers PDF

By Anja Feliers

Superspannend! Het was once nooit de bedoeling geweest, maar hij was once tot over zijn oren verliefd op haar. En dat ze als docente op zijn college zou beginnen, maakte hun verhouding alleen maar spannender. Wanneer Yasmine de relatie plots verbreekt, probeert David hardnekkig tot haar door te dringen. Tevergeefs. Maar zij is alles voor hem. Hij zal haar nooit meer laten gaan... Levensecht, emotioneel en superspannend. Hij keek de lege schoolgang in. Ze zou eindelijk luisteren naar hem. Hij zou er alles aan doen om haar voor zich terug te winnen. Niets of niemand kon hem nu nog tegenhouden. Voor hij de seize opging, haalde hij het geweer uit zijn jas. Nog een laatste keer keek hij om.

Show description

Continue reading "Download Vergeef me (E-boek) (Dutch Edition) by Anja Feliers PDF"

Download Het huis van de familie Turner (Dutch Edition) by Angela Flournoy,Marianne Gossije PDF

By Angela Flournoy,Marianne Gossije

Wanneer Viola ziek wordt en bij haar oudste zoon intrekt, komen al haar kinderen bijeen om over het lot van hun ouderlijk huis te beslissen. In meer dan vijftig jaar zijn er dertien Turners opgegroeid. Het huis zag kleinkinderen geboren worden, een vader overlijden en de stad Detroit instorten. Nog steeds staat het er, te midden van leegstand en verval. Het blijkt zo goed als niets meer waard. Nu pas wordt duidelijk hoezeer het familieverleden ook de toekomst van het huis en zijn bewoners zal bepalen.

Show description

Continue reading "Download Het huis van de familie Turner (Dutch Edition) by Angela Flournoy,Marianne Gossije PDF"

Download Conservatieve vooruitgang (Dutch Edition) by Thierry Baudet PDF

By Thierry Baudet

Conservatieve vooruitgang biedt portretten van de belangrijkste moderne conservatieve denkers: van Ludwig Wittgenstein en C.S. Lewis tot Johan Huizinga en Leo Strauss. Het bevat bijdragen van prominente geestverwanten als Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore Dalrymple en Arjo Klamer.

Conservatisme valt niet in termen van 'links' of 'rechts' te vangen. Het ontsnapt aan de kunstmatige tegenstelling markt-staat waar liberalisme en socialisme verlamd door zijn. Hierdoor kunnen conservatieven nieuw licht werpen op actuele onderwerpen als:

-duurzaamheid
-maatschappelijk verantwoord ondernemen
-het probleem van het populisme
-het belang van vorming, religie en cultuur

'Allen die belang stellen in de huidige politiek zijn het aan zichzelf verplicht dit interessante en goed geschreven boek te lezen.'
frits bolkestein

'Wat een rijke en verrassende selectie van denkers en teksten!'
jos de beus, hoogleraar politieke theorie, uva

'Spectaculair vuurwerk van ideeën.'
marijn kruk, auteur van parijs denkt

Show description

Continue reading "Download Conservatieve vooruitgang (Dutch Edition) by Thierry Baudet PDF"